Yıldız Teknik Üniversitesi en az lise mezunu personel alacak! Başvuru şartları ve kadro dağılımı…

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre; üniversite birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 22 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.

  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

  • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  • Her bir pozisyon unvanı için karşılarında belirtilen niteliklere sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başlama Tarihi 25.04.2024 – Bitiş Tarihi 09.05.2024 mesai bitimi.

Başvurular Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ve imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

NOT: Yukarıda belirtilen ücretler, 01.01.2024-01.07.2024 tarihleri arasında geçerli olan brüt ücretler olup bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir